سیاست حریم خصوصی

ما فقط به اطلاعاتی که شخص شما در سایت وارد می کنید دسترسی داریم و آنها را جمع آوری می کنیم. در نظر داشته باشید که ما این اطلاعات را به کسی نمی فروشیم و یا اجاره نمی دهیم.


ما از اطلاعات شما برای پاسخ دادن به خودتان استفاده می کنیم و با هیچ شخص ثالثی این اطلاعات را در میان نمی گذاریم، مگر برای ارسال سفارشات (و یا از این قبیل موارد).


ما اطلاعات ارسالی شما را با این هدف که احتمالا در آینده به آن نیاز داریم، ذخیره می کنیم.

 
تمام اطلاعاتی که برای سفارش محصولات لوف‌باکس به عنوان کاربر وارد می‌کنید، نزد ما محفوظ است.

درحال بارگذاری ...